TURUNDUSTUGI

  • turundusstrateegiad, analüüs

  • üritusturundus

  • meedia ja PR

  • rahvusvahelise brändi turunduskontseptsiooni kohandamine Eesti turule

  • brändi imago kujundamine ja positsioneerimine

  • püsikliendi loomise ja hoidmise strateegiad

  • firma graafika