MARKKINOINTITUKI

  • markkinointistrategiat, analyysi
  • yritysmarkkinointi
  • media ja PR
  • kansainvälisen brändin markkinointikonseptin soveltaminen Viron markkinoiden olosuhteisiin
  • brändin imagon suunnittelu ja päämäärän suuntaus
  • vakioasiakaskunnan luomisen ja säilyttämisen strategiat
  • yritysgrafiikka